дигитален

дигитален
(лат. digitalis) 1. што се однесува на прстите на рака или нога
2. комп. што му припаѓа на преносот на податоци во компјутерската технологија каде што сите информации се енкодираат како битови со помошта на 1 или 0, што одговара на постоење (1) или отсуство (0) на електричен сигнал

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • дигитален компјутер — компјутер чија работа се базира врз бинарниот броен систем преносот и процесирањето на информациите се одвиваат во вид на низи на 1 и 0 битови …   Macedonian dictionary

  • дигитален монитор — комп. тип на монитор способен да изведе јасни исписи со одличен контраст заостанува зад аналогниот монитор по една витална карактеристика не може да прикажува исписи со прелевање на бои …   Macedonian dictionary

  • аналогнодигитален конвертор — комп уред за трансформирање на податоци од аналогна во дигитална форма за да можат да се обработуваат со дигитален компјутер (на пр, апаратот што ја мери температурата мора да ja претвори измерената вредност во дигитална форма за да може да се… …   Macedonian dictionary

  • дигитализира — (лат.) комп. 1. изрази/изразува (податоци) во дигитален облик заради обработка во компјутер 2. претвори/претвора во дигитален облик …   Macedonian dictionary

  • Mazedonische Sprache — Mazedonisch (Македонски јазик/Makedonski jazik) Gesprochen in Mazedonien; Kleinere Sprachminderheiten in Albanien, Bulgarien und Griechenland; dazu Auswanderer in Westeuropa und Übersee Sprecher ca. 2 Millionen Linguistische Klassifikation …   Deutsch Wikipedia

  • Македонистика — междисциплинарная гуманитарная дисциплина, изучающая македонский язык и македонскую культуру. Наиболее известен македонский филолог Блаже Конески. Македонисты См. Категория:Македонисты См. также Македонцы Балканистика Ссылки Македонски јазик 2008 …   Википедия

  • РЛЛ — технологија за читање и запишување на податоци на тврд диск податоците прво се префрлаат во поинаков дигитален формат што овозможува погуст и покомпактен запис …   Macedonian dictionary

  • баркоден скенер — (анг bar code scanner) комп оптички скенер со мали димензии што го скенира бар кодот, потоа во базата на податоци го пронаоѓа бројот на производот и на екран ja испишува неговата цена во дигитален формат, баркод читач …   Macedonian dictionary

  • демодулатор — (лат. de , modulatus одмерен) 1. уред во приемник во кој се врши демодулација 2. комп. кај телекомуникациите на податоци: делот од модемот што го претвора аналогниот сигнал во дигитален …   Macedonian dictionary

  • дигитализатор — (анг. digitizer) комп. периферен уред за конверзија на графика (слики, цртежи, слајдови и др.) во дигитален формат …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”