демодулатор

демодулатор
(лат. de-, modulatus одмерен) 1. уред во приемник во кој се врши демодулација
2. комп. кај телекомуникациите на податоци: делот од модемот што го претвора аналогниот сигнал во дигитален.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”