баркоден скенер

баркоден скенер
(анг bar code scanner) комп оптички скенер со мали димензии што го скенира бар-кодот, потоа во базата на податоци го пронаоѓа бројот на производот и на екран ja испишува неговата цена во дигитален формат, баркод читач

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • бар-код — (анг bare code пругав код) комп шифра во вид на вертикални линии (со различна дебелина) и броеви служи за обележување на комерцијални производи, се дешифрира со баркоден скенер, првите 3 линии и броеви ja означуваат државата, следните 5 фирмата,… …   Macedonian dictionary

  • бар-код читач — (анг bar code reader) комп в баркоден скенер …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”