аналогнодигитален конвертор

аналогнодигитален конвертор
комп уред за трансформирање на податоци од аналогна во дигитална форма за да можат да се обработуваат со дигитален компјутер (на пр, апаратот што ја мери температурата мора да ja претвори измерената вредност во дигитална форма за да може да се внесе во дигитален компјутер и да се обработи)

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”