машински јазик

машински јазик
(анг. machine language) комп. јазик што користи бинарни цифри кои процесорот ги чита и така ги извршува зададените задачи
се состои само од цифрите 0 и 1 и е многу тежок за читање
денес веќе воопшто не се програмира на машинскиот јазик.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • компајлер — (анг. compiler преведувач) комп. програма што го преведува изворниот код запишан на јазик од високо ниво во објектен код на машински јазик, т. е. во директно извршна програма понатаму објектниот код или објектната програма може да се извршува без …   Macedonian dictionary

  • асемблирање — (анг assembly) комп процес на конверзија на изворен код од асемблерски во машински јазик …   Macedonian dictionary

  • инструкција — (лат. instructio) 1. подучување, обука, поука 2. упатство, налог, пропис, раководни потребни упатства, збир на правила за извршување на некоја работа 3. комп. во програмирањето: програмски оператор подготвен (компајлиран или интерпретиран на… …   Macedonian dictionary

  • кодирана карта — географска карта која, со промена на називите на географските имиња и со посебно обележување на географските објекти, е направена пристапна само за лице на кое му е познат кодот за нејзино читање 2. комп. преведе/преведува програма на машински… …   Macedonian dictionary

  • програмирање — (анг. programming) 1. составување на програма за работа или за дејствување 2. комп. процес на изразување на некој проблем со јазик што компјутерот го прифаќа и планирање на текот на операциите што треба да ги изврши компјутерот за да го реши… …   Macedonian dictionary

  • интерпретер — (анг. interpreter преведувач) комп. преведувач за програми напишани на програмски јазик од високо ниво што не создава извршна верзија (машински код) на изворната програма, ами секвенцијално ја интерпретира (преведува) и истовремено ја изведува… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”