кодирана карта

кодирана карта
географска карта која, со промена на називите на географските имиња и со посебно обележување на географските објекти, е направена пристапна само за лице на кое му е познат кодот за нејзино читање
2. комп. преведе/преведува програма на машински јазик на кој може да се сообраќа со компјутерот.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”