ерупција

ерупција
(лат. eruptio) 1. геол. избивање, исфрлање на разни материи (лава, вулкански камења, нафта и др.) од внатрешноста на земјата на нејзината површина
2. мед. а) ненадеен излив на крв, гној или вода
б) опсипување, избивање на сипка
3. фиг. нагло избивање, несовладлив излив на некое силно чувство.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Везув — вулкан недалеку од Неапол со ерупцијата во 79 г. пр. н. е. ги затрупал градовите Помпеја, Херкуланум и Стабија …   Macedonian dictionary

  • Херкуланум — пристаништен град во Неаполскиот Залив што бил затрупан заедно со Помпеја при ерупцијата на вулканот Везув во 79 г. н. е. значајни ископини од римското време …   Macedonian dictionary

  • вулканити — (лат. vulcanus) мн. геол. вулкански карпи (што настанале со ерупција на вулкани) …   Macedonian dictionary

  • еруптивен — (лат. eruptivus) 1. геол. што потекнува од ерупција, вулкански 2. фиг. избувлив, раздразлив, експлозивен, што пламнува лесно …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”