емулзија

емулзија
(лат. emulsio) 1. хем. течност што содржи ситни нерастворени честици на друга течност
2. самите такви честици
3. фарм. лек или средство подготвено како емулзија.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • електрофореза — (грч. elektron, phoreus носач) појава на движење на честици накај катодата или накај анодата што настанува кога ќе се пушти еднонасочна струја низ некоја сол или низ некоја суспензија или емулзија појавата на движење на честиците накај катодата… …   Macedonian dictionary

  • емулгатор — хем. течност што го помага создавањето на емулзија …   Macedonian dictionary

  • емулзивен — (лат. emulsio) што има природа на емулзија, млечен, што е како млеко, маслено течен, а по бојата бел како млеко …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”