елипсоид

елипсоид
(грч. elleipsis, eidos облик) геом. геометриско тело што настанува со вртење на елипса околу сопствената оска.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • геоид — (грч. де, eidos вид, облик) теоретски облик на Земјата каков што би дало дејството на силата на тежата претежно ротационен елипсоид, сплескан на половите …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”