материјалист

материјалист
(фр. materialiste) 1. фил. приврзаник на филозофскиот материјализам
2. човек што ги цени само материјалните добра, што се грижи само за својата материјална корист и за своето уживање, егоист.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • епикуреизам — (грч Epikuros) учење на ста рогрчкиот филозоф материјалист и атеист Епикур (341 270 г пр н е кој го толкувал светот материјалистички врз основа на атомистичката наука антирелигиозната етичка наука на Епикур се засновува врз разумот и врз… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”