епикуреизам

епикуреизам
(грч Epikuros) учење на ста рогрчкиот филозоф-материјалист и атеист Епикур (341-270 г пр н е кој го толкувал светот материјалистички врз основа на атомистичката наука антирелигиозната етичка наука на Епикур се засновува врз разумот и врз стремежот на човекот кон среката

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”