Морзеова азбука

Морзеова азбука
азбука (писмо) што ја составил американскиот пронаоѓач Самјуел Морзе
се состои од точки и цртички
служи за телеграфирање и сигнализација

Macedonian dictionary. 2013.

Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”