детекција

детекција
(лат. detectio) откривање, пронаоѓање со детектори присуство на радиоактивни материи, боеви отрови и биолошки агенси.

Macedonian dictionary. 2013.

Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”