детектор на лаги

детектор на лаги
апарат што ги бележи физиолошките промени (во крвотокот, пулсот, дишењето, потењето итн.) што настануваат кај лице што е обвинето или под сомневање во текот на неговото сослушување
тие промени се користат при утврдувањето на вистинитоста на изјавите на обвинетиот
5. апарат за брзо и автоматско откривање на пожар
6. справа за броење на сообраќајот на патиштата, во која секое возило што ќе помине предизвикува импулс што се пренесува на бројачот.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • полиграф — (грч. polygraphos) 1. автор што пишува многу и за сенешто 2. апарат со чија помош се утврдува дали некој ја кажува вистината, детектор за лаги 3. апарат за умножување на текстови …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”