депозиција

депозиција
(лат. depositio) 1. оставање на предмети на чување, вложување
особено: оставање на предмети и хартии од вредност на чување во банка
2. исказ пред суд
3. депонирање.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”