депозиториум

депозиториум
(лат. depositorium) одцеление за чување, место во суд каде што се чуваат предмети и пари.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”