декретира

декретира
(лат. decreter) 1. реши/решава, заклучи/заклучува со декрет
2. нареди/ наредува, одреди/одредува, издаде/ издава наредба.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”