дедукција

дедукција
(лат. deductio) 1. лог. изведување на посебни судови од општите или од други судови или аксиоми
2. поединечен, посебен заклучок изведен врз основа на нешто сложено, целосно, општо.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • дедуктивен — (лат. deducere изведе/изведува) 1. лог. што е во врска со дедукција (што е добиен со дедукција, што се засновува врз дедукција и сл.) 2. аналитичен, расчленет …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”