виртуелен

виртуелен
(фр. virtuel) лат. 1. силен, моќен, способен за дејство, но скриен, што не се појавува, но може да се појави, можен во иднината
2. потенцијален, евентуален
3. нереален, замислен, вообразен

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • виртуелен фајл — (анг. virtual file) физички непостоен логички фајл на бази на податоци од постоен фајл се вчитуваат податоци и со нив се постапува како со нов виртуелен фајл на податоци …   Macedonian dictionary

  • виртуелен лик — опт. лик на некој предмет добиен со одбивање на светлината од огледало или со прекршување низ леќа, што настанува со продолжувањето на одбиените или прекршените зраци од другата страна на реалните зраци ликот на предмет во рамно огледало е… …   Macedonian dictionary

  • виртуелен фокус — опт. кај конкавните леќи: онаа точка од која се чини дека тргнуваат зраците што ја напуштаат леката по прекршувањето паѓајќи на неа паралелно …   Macedonian dictionary

  • РАМ-драјв — (анг. ram drive) комп. посебно конфигуриран дел од РАМ меморијата што може да работи како логичен диск, односно може да извршува функции на еден физички диск се вика и виртуелен диск …   Macedonian dictionary

  • виртуелна брзина — физ. принцип или начело на виртуелни брзини или виртуелни поместувања: ако некоја врска на материјалните точки на кои напаѓаат силите е во рамнотежа, тогаш збирот на виртуелните, односно на можните дејства на тие сили е еднаков на нула за сите… …   Macedonian dictionary

  • потенцијален — (лат. potentialis) 1. можен, што постои во потенција, скриен, латентен, што не се манифестира, но се претпоставува потенцијална енергија физ. енергија на тело во мирување што настанува за сметка на работата потрошена за доведување на тоа тело во… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”