версатилитет

версатилитет
(лат. versatilitas) 1. превртливост, колебливост, променливост
2. вештина, досетливост.

Macedonian dictionary. 2013.

Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”