апстрактен

апстрактен
(лат abstractus) лог добиен со апстракција, обопштен, мислен, замислен, што постои само како поим

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • симбол — (грч. symbolon) 1. материјален или замислен (апстрактен) знак што означува некој поим или што потсетува на него лик што содржи скриена смисла олицетворение 2. како стилска фигура во литературата: збор или група зборови кои, означувајќи конкретен… …   Macedonian dictionary

  • енформел — (фр. informel апстрактен) слик. стил во модерното сликарство што налага исклучителна изразност во бојата, игнорирајќи го ликовното прикажување на предметот …   Macedonian dictionary

  • персонификација — (лат. personificatio) претставување на предмет или апстрактен поим и идеја во човечки лик, олицетворение …   Macedonian dictionary

  • шема — (грч. schema) 1. слика или опис во основни црти 2. скица, нацрт, план, образец 3. апстрактен, упростен приказ или излагање на нешто 4. мостра, шаблон, образец. шематизам (грч. schematismos) 1. склоност кон шематизирање, кон мислење во готови,… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”