апстракт

апстракт
(лат abstractus) краток извод од некој текст во кој се наведени основните факти и идеи, обично се наоѓа на почетокот, а го дава авторот или приредувачот, резиме

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”