Видалова реакција

Видалова реакција
мед. крвна реакција за утврдување на постоење на цревен тифус, паратифус, дизентерија, колера, сакагија и др.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”