алгоритам

алгоритам
(лат Algonthmi латинизиран облик за Алхаризми, прекарот на арапскиот математичар Мухамед ибн Муса) 1. правилна постапка во сметањето, т е ефективен метод со кој од дадените појдовни податоци, определени со низа сметачки, односно логички постапки, се доаѓа до бараните резултати, 2. комп определен број на јасно дефинирани кратки и прости инструкции за извршување на одредена задача или за решавање на зададен проблем

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • код — (фр. code) 1. шифра, клуч 2. меѓународен назив за систем на знаци, симболи за сигнализација и разбирање 3. комп. а) знак или множество знаци што се користат место други информации; 6) програмирање или изразување на еден алгоритам со некој… …   Macedonian dictionary

  • програмирање — (анг. programming) 1. составување на програма за работа или за дејствување 2. комп. процес на изразување на некој проблем со јазик што компјутерот го прифаќа и планирање на текот на операциите што треба да ги изврши компјутерот за да го реши… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”