хоризонтала

хоризонтала
(грч. horizo ограничи/ограничува) линија што оди во правец паралелен со рамнината на хоризонтот.

Macedonian dictionary. 2013.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • апсциса — (лат abscissa) геом во координатниот систем растојанието на која и да било точка во хоризонтала од ординатната оска, хоризонтална оска во координатниот систем …   Macedonian dictionary

  • скролирање — (анг. scrool) комп. поместување на компјутерскиот прозорец по вертикала или по хоризонтала за да се промени неговата содржина …   Macedonian dictionary

  • хоризонтален — (лат. horizontalis) што зазема правец или положба на хоризонтала …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”