хигиена

хигиена
(грч. hygieia) 1. наука за чувањето на здравјето, за условите за живеење што влијаат врз чувањето на здравјето и за мерките со кои се спречуваат болестите
2. мерки што го обезбедуваат чувањето на здравјето на луѓето.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • хигиена — същ. здравеопазване същ. чистота …   Български синонимен речник

  • ментална хигиена — псих. гранка од психологијата и психијатријата што се занимава со проучување и примена на методите за чување на душевното здравје и за спречување на појавите на душевни болести психохигиена …   Macedonian dictionary

  • дрогерија — (фр. droguerie) 1. продавница за лекови и хемикалии што се продаваат без лекарски рецепт 2. продавница за средства за лична хигиена и козметички средства …   Macedonian dictionary

  • нудизам — (лат. nudus гол) 1. сфаќање според кое би било најдобро, заради морална и физичка хигиена, луѓето да се движат и да спортуваат во природа сосем голи или минимално облечени 2. култ на голотијата, движење што се стреми кон ослободување на човекот… …   Macedonian dictionary

  • хигиеничар — (грч. hygieia) 1. специјалист за хигиена 2. човек што се грижи за хигиената во некоја заедница …   Macedonian dictionary

  • здравеопазване — същ. хигиена …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”