флуоресценција

флуоресценција
(фр. fluorine флуорит кај кој се јавува тоа својство) својство на некои тела да светкаат додека на нив дејствуваат зраци од помала бранова должина, т. е. ултравиолетова светлина.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ултравиолетови зраци — опт. невидливи зраци на крајниот виолетов дел од сончевиот спектар што дејствуваат хемиски (актински зраци) и кај некои супстанции предизвикуваат флуоресценција …   Macedonian dictionary

  • флуорит — (лат. fluor, грч. наставка ites) мин. минерал, CaF2, со бледожолта, виолетова или зелена боја покажува својство на флуоресценција …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”