ултравиолетови зраци

ултравиолетови зраци
опт. невидливи зраци на крајниот виолетов дел од сончевиот спектар што дејствуваат хемиски (актински зраци) и кај некои супстанции предизвикуваат флуоресценција.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • актинизам — (грч aktis, aktinos сончев зрак) физ 1. својство на сончевите ултравиолетови зраци да предизвикаат хемиски промени, 2. хемиската промена предизвикана од тие зраци …   Macedonian dictionary

  • фототерапија — (грч. phos, photos, therapeia лекување) мед. лекување со помош на светлина, особено со ултравиолетови зраци …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”