академски

академски
(грч akademikos) 1. што се однесува на академија на науките, 2. научен

Macedonian dictionary. 2013.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • академски граѓанин — студент на универзитет, 4. научен, на теоретско ниво, тешко сфатлив, крут доктринарен …   Macedonian dictionary

  • БАСК (футбольный клуб) — БАСК …   Википедия

  • бакалауреат — (лат baccalaureatum) 1. некогаш најнизок академски степен на западноевропските универзитети (денес само уште во Англија), 2. испит на зрелоста, матура (во современа Франција и во некои други земји) …   Macedonian dictionary

  • доктор — (лат. doctor) 1. учен човек, научник 2. титула за највисоко академско достоинство 3. носител на највисок академски степен 4. во обичниот живот: лекар …   Macedonian dictionary

  • кермит — (анг. Kermit) комп. асинхроничен комуникациски протокол за трансмисија на програмски фајлови по телефон разработен е на американскиот универзитет Колумбија и се користи во академски институции …   Macedonian dictionary

  • кустос — (лат. custos) 1. академски образован службеник чувар на некоја уметничка или сл. збирка (на пр., во музеј) 2. каноник што врши надзор над катедрала 3. кај францисканците: настојник на група манастири …   Macedonian dictionary

  • промоција — (лат. promotio) 1. свечено доделување на академски степен 2. унапредување, минување од пониска во повисока состојба именување на повисока положба 3. екон. збир на сите активности на некој производител со кои го запознава и обезбедува пазарот за… …   Macedonian dictionary

  • фортран — (анг. FORTRAN, скр. од Formula Translation преведување на формули) комп. програмски јазик од високо ниво прв преведувачки јазик, со широка примена во научни, академски и технички апликации …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”