филтер

филтер
(лат. filtrum) 1. цедалка, направа со која течноста се исчистува од цврстите делчиња
2. направа за прочистување на воздухот и на разни гасови
3. направа за одбивање, задржување на некои зраци, звуци или електромагнетни бранови
4. фиг. се што прочистува нешто
5. комп. програма што врши однапред дефинирани промени на влезната информација, најчесто со цел информацијата да може да се процесира со друг софтверски или хардверски систем.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Кубок Европы ФИБА (женщины) 2010/2011 — Кубок Европы ФИБА Подробности чемпионата …   Википедия

  • Кубок Европы ФИБА (женщины) 2009/2010 — Кубок Европы ФИБА Подробности чемпионата …   Википедия

  • ултрафилтер — (лат. ultra, filtrum филтер) 1. филтер со мошне ситни пори за прочистување на течности 2. направа или материја што пропушта зраци со одредена бранова должина …   Macedonian dictionary

  • аерофилтер — (грч aer, лат filtrum) филтер во вид на резервоар наполнет со згура низ кој се пропушта вода заради аерација …   Macedonian dictionary

  • филтрат — (лат. fiitrum) процедена течност што минала низ филтер, што е филтрирана …   Macedonian dictionary

  • филтрација — (лат. fiitratio) цедење, процедување, пропуштање на течност низ филтер …   Macedonian dictionary

  • филтрира — (лат. filtrare) цеди, процеди/процедува, пропушти/пропушта течност низ филтер …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”