самостоен компјутер

самостоен компјутер
(анг. stand-alone computer) компјутерски систем со сите неопходни хардверски и софтверски компоненти наменет за потребите на еден корисник,

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • персонален компјутер — (анг. personal computer, PC) самостоен компјутерски систем со сите хардверски и софтверски потсистеми што се неопходни за извршување на инструкции дефинирани со програма …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”