персонален компјутер

персонален компјутер
(анг. personal computer, PC) самостоен компјутерски систем со сите хардверски и софтверски потсистеми што се неопходни за извршување на инструкции дефинирани со програма

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • десктоп-компјутер — (анг. desktop computer) комп. персонален компјутер кај кој кутијата во која се сместени матичната плоча, дисковите и напојувањето е проектирана така што може да се постави хоризонтално на работната маса …   Macedonian dictionary

  • сервер — (анг. server) 1. во тенисот, пинг понгот и сл.: играч што ја почнува играта, што сервира 2. комп. кај мрежното поврзување: компјутер што става некои од своите ресурси на располагање на други компјутери (корисници) принтерски сервер (анг. print… …   Macedonian dictionary

  • амига — (анг Amiga) комп модел на персонален компјутер на фирмата Комодор интернационал базиран врз процесорот моторола 68 000, се користи за компјутерски игри, за комплексни графички апликации, за разни комерцијални потреби (изработка на рекламни… …   Macedonian dictionary

  • факс-сервер — (анг. fax server) комп. во компјутерска мрежа: персонален компјутер или самостојна станица што им обезбедува факсови можности на сите работни станици во мрежата …   Macedonian dictionary

  • ДТП — (анг. DTP, скр. од desktop publishing персонално издателство) комп. користење на персонален компјутер опремен со соодветна софтверска поддршка за внесување, уредување, креирање и обработка на графички форми и нивно инкорпорирање со текст и, на… …   Macedonian dictionary

  • дБАСЕ — (анг. dBASE) комп. 1. многу познат и широко распространет систем за управување со бази на податоци со персонален компјутер разработен од фирмата Аштон Тејт 2. програмски јазик што го користат и многу други системи за бази на податоци …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”