романизам

романизам
(лат. Roma Рим) 1. римскиот јазик, римската култура, римскиот дух и се што е во врска со тоа
2. во врска со религијата, верата: папство, т. е. римокатоличката религија, нејзиното учење и нејзините начела
3. линг. особина на новолатинскиот јазик или на некој друг романски јазик во јазик на нероманските народи
4. ум. правец во фламанското сликарство во 16. век (под влијание на италијанската ренесанса, особено на римското чинквеченто).

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • европеизам — линг. општоевропски збор или јазична појава што е заедничка за сите европски јазици или за повеќето од нив (па, според тоа, не треба да се смета за германизам или романизам) …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”