романескен

романескен
(фр. romanesque) 1. што е како во роман, измислен, чуден, полн со настани
2. фиг. претеран, занесен.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”