пропагира

пропагира
(лат. propagare) 1. врши пропаганда, шири, распространува нешто (на пр, некоја идеја)
2. рекламира нешто.

Macedonian dictionary. 2013.

Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • неопозитивизам — (грч. neos, фр. positivisme) правец во современата буржоаска идеологија кој, негирајќи ја улогата на филозофијата, всушност го пропагира идеализмот во филозофијата и науката како позитивни факти со кои треба да се занимава науката за животот на… …   Macedonian dictionary

  • пропагатор — (лат. propagator) лице што пропагира нешто, распространувач, ревносен поборник на некоја идеја …   Macedonian dictionary

  • хипи — (анг. hippie, hippy болна депресија, стушеност) болна, депресивна младина живее на улица, запоставена, нечиста пропагира љубов и мир …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”