неопозитивизам

неопозитивизам
(грч. neos, фр. positivisme) правец во современата буржоаска идеологија кој, негирајќи ја улогата на филозофијата, всушност го пропагира идеализмот во филозофијата и науката
како позитивни факти со кои треба да се занимава науката за животот на субјектот се сметаат сензациите, перцепциите, оние состојби на свеста што се откинати од објективната реалност, а вистината се смета за резултат на арбитрарно комбинирање на зборови и реченици.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”