преклузивен

преклузивен
(лат. praeclusivus) што исклучува, исклучен, што спречува, што одбива
преклузивен рок непроменлив, неодложен, конечен, последен рок до кој мора да се изврши нешто
преклузивна пресуда пресуда со која некој се одбива или се исклучува од некое побарување.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”