кредитна картичка

кредитна картичка
(лат. credere верува, carduus лист) картичка за безготовинско плаќање на која имаат право сопствениците на тековна и жиро-сметка
во некои случаи важи за целиот свет

Macedonian dictionary. 2013.

Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”