конвалидација

конвалидација
(лат. convalescere зајакне/ зајакнува) прав. дополнително давање валидност на ништожна правна работа со исполнување на формалноста што недостигала.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”