конвалесценција

конвалесценција
(лат. convalescentia) закрепнување од болест, оздравување.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”