компримирање

компримирање
(лат. comprimere) збивање, згуснување
компримирање на податоци (анг. data compression) комп. технологија на складирање на податоци со која се врши компримирање на податоците, со што се штеди просторот на меморискиот медиум
компримираните фајлови подоцна можат да се вратат во првобитниот формат.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • компримира — (лат. comprimere) 1. збие/збива, згусне/ згуснува 2. стегне/стега 3. фиг. задржи/задржува, скроти/скротува, придуши/придушува …   Macedonian dictionary

  • компресор — (лат. compressor) 1. машина или апарат за збивање, згуснување (компримирање) на воздух, пара или гасови 2. мед. направа за стегање на крвни садови …   Macedonian dictionary

  • фајл — (анг. file) комп. меѓусебно поврзан збир на податоци снимени како посебна логичка и физичка целост на некој секундарен носител на податоци (тврд диск, магнетна лента, ЦД РОМ и сл.), датотека АРХ фајл (анг. ARC скр. од ARChive архив) во околина МС …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”