ирански јазици

ирански јазици
фамилија индоевропски јазици која, заедно со индискиот, ја сочинува ариската група јазици
ги опфаќа скитскиот, медискиот, авестискиот и староперсискиот јазик
во средниот век се јавува пахлавискиот, а потоа следуваат авганскиот (пашто), новоперсискиот и курдскиот јазик (со поголем број дијалекти и поддијалекти).

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • сатемски јазици — (ирански satem сто) линг. назив за оние индоевропски јазици во кои старите индоевропски палатали (к, г) се заменети со фрикативни согласки (с, з, ш, ж), за разлика од индоевропските јазици во кои прајазичните палатали се изедначиле со чистите… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”