сатемски јазици

сатемски јазици
(ирански satem сто) линг. назив за оние индоевропски јазици во кои старите индоевропски палатали (к, г) се заменети со фрикативни согласки (с, з, ш, ж), за разлика од индоевропските јазици во кои прајазичните палатали се изедначиле со чистите велари.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”