инспирација

инспирација
(лат. inspiratio) 1. биол. вдишување, вовлекување на воздух во белите дробови
2. поттик, одушевување
3. состојба кога уметникот е особено способен за творење, вдахновение
поетски занес
занесеност
4. творечка замисла, идеја.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Gragjanski Skopje — (Macedonian: Гpaѓaнcки Cкoпje, Serbian: Гpaђaнcки Cкoпљe or Građanski Skoplje) was a football club from Skopje. The club s major achievements were the two participations in the Yugoslav First League during the period of 1923 till 1940. Between… …   Wikipedia

  • Пегаз — (грч. Редаѕоѕ) 1. мит. во старогрчката митологија: крилат коњ што настанал од крвта на Медуза кога Персеј и ја отсекол главата од ударот на неговото копито настанал изворот Хипокрена чија вода ги инспирирала поетите 2. астр. големо соѕвездие на… …   Macedonian dictionary

  • илуминација — (лат. illuminatio) 1. раскошно, свечено осветление 2. бојадисување на контури на карти и планови 3. украсување на стари ракописни книги со орнаменти, иницијали и минијатури 4. ненадејно вдахновение, светлина што ја озарува душата, инспирација …   Macedonian dictionary

  • инспиративен — (лат. inspirativus) поттикнувачки, што влева инспирација …   Macedonian dictionary

  • муза — (грч. Musa) мн. 1. мит. во старогрчката митологија: божица, заштитница на некоја уметност, секоја од деветте ќерки на Зевс и Мнемозина (Калиопа, заштитница на епската поезија и елегиите Уранија, заштитница на астрономијата Полихимнија, заштитница …   Macedonian dictionary

  • музолепсија — (грч. musa, lepsis фаќање) обземеност од музите, поетска инспирација, одушевување за уметноста …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”