инквизиција

инквизиција
(лат. inquisitio) 1. судско-полициска организација на католичката црква, основана во 13. век, за гонење и казнување на еретици
се одликувала со крајна суровост
2. фиг. мачење, суровост, садистичко навредување, строга постапка
малтретирање.

Macedonian dictionary. 2013.

Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • инквизици — з.б.п …   Орфографический словарь осетинского языка

  • инквизиционный — инквизици онный …   Русский орфографический словарь

  • Синг-Синг — (анг. Sing Sing) 1. име на познат затвор во американската држава Њујорк 2. синоним за модерната инквизиција …   Macedonian dictionary

  • естрапада — (фр. estrapade) 1. мачење, инструмент за мачење што го применувала инквизицијата: еден вид бесилка за истегање на рацете и нозете, тркало 2. вид акробација …   Macedonian dictionary

  • инквизитор — (лат. inquisitor) 1. истражен судија особено: член на суд на инквизицијата 2. фиг. суров човек, мачител, строг судија …   Macedonian dictionary

  • инквирира — (лат. inquirere) 1. испитува, истражува 2. подложи/подлага на инквизиција …   Macedonian dictionary

  • марани — (шп. marranos) мн. Евреи и Маври во Шпанија кои, под притисок од инквизицијата, биле принудени да го примат христијанството, но тајно и останале верни на својата поранешна религија …   Macedonian dictionary

  • тортура — (лат. tortura) мачење, измачување, тормозење на уапсено лице или на обвинет човек подлагање на телесни и душевни маки за да се добијат податоци од уапсениот или да го признае кривичното дело во суровоста на тортурата особено се истакнала… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”