имунотерапија

имунотерапија
(лат. immunis, грч. therapeia лекување) поттикнување на организмот да создава тела што го прават неприемлив за зарази, отрови, болести.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”