имагинативен

имагинативен
(лат. imaginativus) 1. што има способност за фантазирање, за мечтаење, за предизвикување на сликовити впечатоци
2. што потекнува од фантазијата или од вообразбата, што е во врска со фантазијата или со вообразбата
3. што има силна фантазија, силна вообразба.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”