Нобелова награда

Нобелова награда
награда што ја основал пронаоѓачот на динамитот, шведскиот физичар Алфред Нобел (1833-1896) за најголеми достигања во областа на физиката, хемијата, медицината, економијата, книжевноста и мирот.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”