Никејски собор

Никејски собор
црковен собор што го свикал Константин Велики во градот Никеја заради решавање на аријанските расправи
тогаш аријанизмот бил прогласен за ерес и бил донесен никејскиот симбол на верата кон кој денес се придржуваат сите христијански вероисповеди.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”