егзекуција

егзекуција
(лат. executio) 1. извршување на пресуда, особено на телесна или смртна казна
2. прав. извршување по пат на законско присилување, особено: присилно извршување на судска пресуда (во граѓански или во кривичен спор), присилна наплата на долг врз основа на законска одлука.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Резня в городе Нови-Сад — Часть серии статей о Холокосте Идеология и политика Расовый антисемитизм …   Википедия

  • егзекутивен — (лат. executivus) 1. извршен, управен 2. што се однесува на егзекуција, принуден, присилен …   Macedonian dictionary

  • електрокуција — (од електро и егзекуција) извршување на смртна казна со помош на електрична струја, на електричен стол …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”